Det finns stora pengar att tjäna med att installera en värmepump.

Vi har flera genomförda större projekt med fastigheter som kombinerar värmepumpar med fjärrvärme som spets. Fjärrvärmeleverantörernas prismodell gör att det kan vara svårt att få den bästa ekonomin i en sådan anläggning om den inte byggs på rätt sätt.

Exempel på genomförda projekt.

Huddinge 176 kW värmepumpsanläggning. Kombinerad med befintlig fjärrvärme och avloppsvärmeväxlare.

Vasastaden 264kW värmepumpsanläggning kombinerad med fjärrvärme.

Söderhamn 300kW Bergvärmeanläggning

Skicka gärna din förfrågan till oss.