Vi offererar nyckelfärdiga automationslösningar. Vi tar hand om konstruktion, projektering, leverans och driftsättning av anläggningen.

Att energioptimera sin fastighet gör så ni sparar miljö & pengar samtidigt som ni bibehåller det goda inne klimatet. Med våra automationslösningar kan vi uppgradera och övervaka båda gammalt och nytt. Justera temperatur efter aktuellt inomhusklimat. Kompensera tilluftsmängder, temperaturer efter utomhusklimatet. Begränsa toppeffekten ur fjärrvärmesystemet. Optimera driften av fastighetsvärmepumparna & kylmaskiner.

Undercentral med fjärrvärmecentral & frånluftsvärmepump

Ventilationsanläggning

Bergvärmeanläggning

Kontakta oss för mer information och kostnadsförslag.